Players

Prénom: Liang, Jian
Surnom: Xiaoyu
Origine: Inconnu
Xiaoyu (Liang, Jian)

Team:
Game Talents