Players

Prénom: Wang, Xin
Surnom: Wuming
Origine: China
Wuming (Wang, Xin)

Team:
Rogue Warriors