Players

Prénom: Liu, Sheng-Wei
Surnom: Wulala
Origine: Taiwan
Wulala (Liu, Sheng-Wei)

Team:
Fireball