Players

Prénom: Meshcheryakova , ksenia
Surnom: Trianna
Origine: Inconnu
Trianna (Meshcheryakova , ksenia)

Team:
Vaevictis eSports