Players

Prénom: Jian-Xiang, Zhang
Surnom: lxz
Origine: Inconnu
lxz (Jian-Xiang, Zhang)

Team:
D7G