Players

Prénom: Tuấn, Trịnh Ngọc Anh
Surnom: ClearG
Origine: Vietnam
ClearG (Tuấn, Trịnh Ngọc Anh)

Team:
Cherry Gaming